Online First Articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Category
  Effects of MuRF1 on hypoxia-induced pulmonary hypertension in mice and underlying mechanism
  ZHANG Jing, WEN Xin-yuan, WEI Hong-mei, XUE Xi-xi, JIN Ling, YANG Zi-geng, WU Bin
  2024, 36(1): 1-6. DOI: 10.12125/j.chj.202302060
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Impact of polydatin on myocardial cell pyroptosis induced by high glucose through regulation of Sirt1-FoxO1 signal pathway
  HU Xiao-jun, HUANG Dan, SU Wei, ZHANG He-ping, ZHANG Quan
  2024, 36(1): 7-12. DOI: 10.12125/j.chj.202304122
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Mechanism of endothelial microparticle-encapsulated miR-204-3p induced vasculitic injury in Kawasaki disease
  ZHAO Ying, ZHAO Xin, LOU Ping, LUO Ying
  2024, 36(1): 13-20. DOI: 10.12125/j.chj.202303085
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  A risk nomogram model for predicting readmission after percutaneous coronary intervention within one year in type 2 diabetes mellitus patients with acute coronary syndrome
  ZHANG Xue-bin, WU De-xi, DUAN Yu, LIN Jie, SUN Dong-dong
  2024, 36(1): 21-27. DOI: 10.12125/j.chj.202306051
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Aspirin dosage adjustment based on platelet aggregation: is it superior in antithrombotic treatment for children with congenital heart disease?
  LU Zhong-yuan, ZHOU Yu-zi, YU Dong-ze, YANG Fan, JIANG Ya-zhou, WEI Wei, ZHU Zhi-yuan, WANG Xu, LI Shou-jun
  2024, 36(1): 28-33, 39. DOI: 10.12125/j.chj.202303038
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Successful percutaneous coronary intervention improves symptoms in chronic total occlusion patients with low left ventricular ejection fraction
  YANG Li, ZHAO Shuai, ZHU Bo-da, CHEN Yan, YU Tian-tong, LIU Hao-lin, HAN Peng, MA Bing-qi, Wang Jia-yi, WEI Zhi-hong, GAO Hao-kao, LI Cheng-xiang, LIAN Kun
  2024, 36(1): 34-39. DOI: 10.12125/j.chj.202306052
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Three indicators and postoperative intervention in elderly patients with acute STEMI research on the correlation of no reflow
  MA Xue-ping, WU Peng, MA Juan, YAN Ning, WANG Muo-han, JIA Shao-bin
  2024, 36(1): 40-44, 49. DOI: 10.12125/j.chj.202305076
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Relationship between three serum factors and the risk of MACE after PCI in patients with acute myocardial infarction
  WANG Wei, CHENG Zhan-ran, ZHU Yan
  2024, 36(1): 45-49. DOI: 10.12125/j.chj.202305032
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Surgical management of infant-patients with complete atrioventricular septal defect complicated with pulmonary artery hypertension at high altitude
  WU Xiao-chen, WANG Jian, LIU Jian, HE Si-yi, JIANG Li, Liu Shun-bi, ZHANG Jin-bao
  2024, 36(1): 50-53, 58. DOI: 10.12125/j.chj.202306043
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Application value of CT angiography in coronary artery disease
  HUANG Rui, LI Xu, SUN Jing-jing, QI Guang-teng, YU Jing
  2024, 36(1): 54-58. DOI: 10.12125/j.chj.202304036
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Application of PBL and CBL combined with simulation training platform in aerospace cardiovascular physiology related teaching
  TIE Ya-teng, ZHAO Xing-cheng, LI Cheng-fei, LI Xi, PAN Yi-kai, FAN Jie-yi, SUN Xi-qing, WANG Yong-chun
  2024, 36(1): 59-63. DOI: 10.12125/j.chj.202303086
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Application of the five-step teaching method of “teaching-performance-practice-correcting-evaluation” in the teaching of aerospace cardiovascular physiology practice course
  ZHANG Tong-mei, TIE Ya-teng, FAN Jie-yi, LI Cheng-fei, PAN Yi-kai, LI Xi, ZHAO Xing-cheng
  2024, 36(1): 64-68. DOI: 10.12125/j.chj.202303022
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  A case of new migraine after closure of an atrial septal defect in a flight crew
  CHEN Zhi-yuan, XUE Jun-hui, LIAN Cheng, WAN Qun, LIU Hai-tao, LI Tong-bin, LIU Feng-zhou, ZHAO Jing-yu, WANG Xiao-cheng, ZHENG Jian-yong, WANG Bin
  2024, 36(1): 69-70. DOI: 10.12125/j.chj.202302046
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Research progress in mechanism of ferroptosis and its role in atherosclerosis
  HAN Tuo, LI Ying, LI Cheng, ZHANG Chun-yan, WANG Cong-xia, ZHANG Yan
  2024, 36(1): 71-76, 80. DOI: 10.12125/j.chj.202210076
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Research status of visfatin in cardiovascular disease
  GU Jia-xin, LIU Wen-xiu, ZHANG Hao-nan, REN Bo-wen, JI Yuan-hao, ZHAO De-chao
  2024, 36(1): 77-80. DOI: 10.12125/j.chj.202204007
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Complications of left atrial appendage occlusion: unavoidable risks
  TANG Xue-chao, ZHANG Zhi, QIN Yong-wen
  2024, 36(1): 81-86. DOI: 10.12125/j.chj.202204058
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Research progresses in correlation between peripheral blood cells count and acute myocardial infarction
  XI Rong, FAN Xing-xing, NIU Xiao-lin
  2024, 36(1): 87-91. DOI: 10.12125/j.chj.202301007
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Research progress of heart failure treatment drug omecamtiv mecarbil
  XIONG Ke, YAO Xiao-wei, CAO Qian, SHOU Xi-ling
  2024, 36(1): 92-96, 100. DOI: 10.12125/j.chj.202206096
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Research advance of neutrophils to lymphocyte ratio and heart failure
  WANG Lai-min, XIE Xing-yu
  2024, 36(1): 97-100. DOI: 10.12125/j.chj.202204028
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Application and prospects of cardiovascular 3D printing of planning transcatheter aortic valve replacement in perioperative period
  ZHAI Meng-en, MAO Yu, LIU Yang, YANG Jian
  2024, 36(1): 101-105, 111. DOI: 10.12125/j.chj.202210062
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Research progress on epidemiological characteristics of congenital heart disease in Chinese children
  YANG Tao, WANG Fang, ZHU Yu-rong, ZHANG Ru-xue, HU Ya-guang
  2024, 36(1): 106-111. DOI: 10.12125/j.chj.202202047
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Research and practice of integrating ideological and political education into heart failure teaching course in clinical medicine
  XIAO Tian, YANG Hai, Huang Qi-chao, GUO Xu, LIU Xiao-hui, YANG Zi-yan
  2024, 36(1): 112-115. DOI: 10.12125/j.chj.202307024
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Exploration on application of interactive digital teaching model in teaching of circulatory system theory in internal medicine
  HE Li-jie, ZHANG Yu-ting, SU Bin-xiao, MI Xue, CAO Xiao-rui
  2024, 36(1): 116-120. DOI: 10.12125/j.chj.202307009
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  A case of perinatal cardiomyopathy with repeated multiple cardiovascular thrombosis
  XIAO Cheng-wei, ZHAO Xue-bing, SUN Li-juan
  2024, 36(1): 121-121, 124. DOI: 10.12125/j.chj.202207020
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  A case of acute pulmonary embolism with elevated ST segment
  LI Jia-ying, ZHONG Ping, HAN Shu-fang
  2024, 36(1): 122-124. DOI: 10.12125/j.chj.202210003
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]
  Treatment of severe infective endocarditis: a case report
  FU Fei, YANG Li-xia
  2024, 36(1): 125-124. DOI: 10.12125/j.chj.202302079
  [Abstract] [FullText HTML] [PDF]